Tin Bất động sản
4 tỷ 500 triệu
Nơi bán: 158 CMT8, khu phố 1, phường 2, Tp Tây Ninh, tỉnh tây Ninh.
Diện tích: 6,3m x 41m ~= 538,5 m2 (Thổ cư 100%)
1 tỷ 500 triệu
Nơi bán: chợ Chồm Hổm, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 8,2m x 30m
3 tỷ 500 triệu
Nơi bán: Phạm Văn Xuyên, KP2, P3, TP. Tây Ninh
Diện tích: 7,2m x 68m ~= 1045,3 m2( đất nở hậu - Thổ cư 100%)
4 tỷ
Nơi bán: Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh
Diện tích: 10m x 60m (Thổ cư 100m2 + đất TMDV 200m2 + CLN)
30 triệu/m ngang
Nơi bán: Hẻm 16 Nguyễn Văn Tốt, Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 60m x 32m (CLN)
1 tỷ 200 triệu
Nơi bán: Chà Là, DMC, Tây Ninh
Diện tích: 10m x 45m (Thổ cư 200 m2)
110 triệu/m ngang
Nơi bán: Nguyễn Văn Linh, Trường Cửu, Trường Hòa
Diện tích: 5m x 26m (Thổ cư 50 m2)
70 triệu/m ngang
Nơi bán: KP Ninh Hòa, P. Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 17m x26m (Thổ cư 353,5m2)
700 triệu
Nơi bán: Số 133, KP Hiệp Thạnh, P. Hiệp Ninh, TP Tây Ninh
Diện tích: 6,4m x 23m (Thổ cư 100m2)
90 triệu/m ngang
Nơi bán: Tua hai, Đồng Khởi, Châu Thành.
Diện tích: 28,4m x 86m (Thổ cư 400 m2)