Tin Bất động sản
1 tỷ
Nơi bán: chợ Chồm Hổm, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 29m
1 tỷ 500 triệu
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 29m (Thổ cư 180m2)
800 triệu
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 65m (cây hằng năm)
520 triệu
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 27m (Thổ cư 75m2)
5 triệu/tháng
Nơi bán: Gần tòa án tỉnh, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,5m x 30m
50 triệu/m ngang
Nơi bán: xã Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 10m x 28m (Thổ cư 200m2)
820 triệu
Nơi bán: Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,5m x 25m
18 -> 20 triệu/m ngang
Nơi bán: Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành
Diện tích: 130m x 70m
50 -> 55 triệu/m ngang
Nơi bán: Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 27m x 16m (Thổ cư 100%)
25 - 50 triệu/m ngang
Nơi bán: Xã An Bình - Châu Thành
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 40m)